Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Avoin kirje
Julkaistu 30.11.2020

Suomen päärataryhmän tiedustelu siitä, miksi kestävän liikenteen hankkeet eivät ole osa EU:n elpymispakettia (RRF) Suomen kestävän kasvun ohjelmassa

Avoin kirje liikenneministeri Timo Harakalle

Suomen päärataryhmä lähetti liikenne- ja viestintäministeriölle 22.10.2020 valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvän esityksen, missä oli kiinnitetty huomiota kolmeen osa-alueeseen, jotka olivat seuraavat: Suomen tulee täyttää TEN-T-laatukriteerit sekä vaikuttaa TEN-T-suuntaviiva-asetuksen uudistamiseen; alueiden merkitys ja tarpeet tulee tunnistaa; liikenneinvestointien rahoituspohjaa tulee laajentaa (sisältää EU:n elpymispaketin).

Tässä avoimessa kirjeessä haluamme tarkemmin tiedustella EU:n elpymispakettiin liittyvän Suomen kestävän kasvun ohjelman sisällöstä, jonka valtioneuvosto julkaisi selontekona eduskunnalle annettavaksi 27.11.2020.

Selonteon mukaisilla toimilla halutaan lisätä kestävää kehitystä, uudistumista, vetovoimaisuutta. Hankkeiden tulisi palvella työllisyystavoitteita, talouskasvun vahvistamista, vihreää siirtymää. Elpymisrahoituksella halutaan saada aikaan pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia, mutta ne pitäisi saada toimenpiteillä, jotka voidaan toteuttaa aivan lähivuosina.

Liikenteen osalta selonteossa todetaan muun muassa: ”Suomen tavoitteena on kotimaan liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä”; ”vihreää siirtymää kestäviin liikennemuotoihin vauhditetaan”; ”fyysistä infrastruktuuria voidaan parantaa investoinneilla tilanteissa, joissa vihreän siirtymän vauhdittamista, yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaamista ja taloutta merkittävästi uudistavat hankkeet tätä edellyttävät”.

Selonteko ei sisällä investointihankkeita. Selonteon valmistelun yhteydessä on tuotu esille, että liikenneinvestointeja ei ohjelmaan sijoiteta.

Mielestämme kestävän liikenteen hankkeet, jollaisia raideliikennehankkeet ovat, tukevat elpymisohjelman tavoitteita työllisyydestä, kestävyydestä ja vihreästä siirtymästä. Ne edesauttavat liikenteen päästöjen vähentämistavoitetta, joukkoliikenteen lisäämistavoitetta sekä lisäävät kilpailukykyä ja saavutettavuutta. Esimerkiksi päärataan liittyviä valmiita suunnitelmia on olemassa, ja siten nopeasti toteuttamisvalmiita investointikohteita, joiden vaikutus liikennejärjestelmämme ja raideliikenteemme toimivuuden kannalta on merkittävä.

On hyvä muistaa, että läntinen Suomi Torniosta Helsinkiin tuottaa 68 % vientimme arvosta.

Edellä olevaan perustuen tiedustelemme, miksi kestävän liikenteen hankkeet eivät ole osa EU:n elpymispakettia (RRF) Suomen kestävän kasvun ohjelmassa?

Lisätietoja antavat allekirjoittaneet.

ESA HALME
Esa Halme
Päärataryhmän puheenjohtaja
esa.halme(at)pirkanmaa.fi
040 500 3531

JUSSI RÄMET
Jussi Rämet
Päärataryhmän varapuheenjohtaja
jussi.ramet(at)pohjois-pohjanmaa.fi
040 586 3877