Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 14.11.2023

Suomen turvallisuusrannikon infraa on vahvistettava

Kristiina Salonen, maakuntajohtaja, Satakuntaliitto

Euroopan turvallisuusympäristön muutos on muuttanut logistisia yhteyksiämme. Muuttuvassa toimintaympäristössä Suomen infraa on katsottava uudessa valossa. Kuljetusvirrat kääntyvät entistä voimakkaammin idästä länteen. Länsirannikon rooli kasvaa monessa suhteessa tämän muutoksen myötä Suomen turvallisuusrannikkona. Siitä kertoo myös Länsi-Suomeen suunnitteilla olevien vihreän siirtymän investointien merkittävä määrä. Lännen infran toimintakyky onkin ratkaisevassa roolissa Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta.

Suomen rataverkko toimii kokonaisuutena, jonka keskeisin osa on päärata. Pääradan liikenteen sujuvuus on välttämätöntä maamme toimintakyvylle. Pääradalla kulkevien matkustaja- ja tavaramäärien lisäksi radan liitännäisyhteydet mahdollistavat kuljetukset laajalti eri puolille Suomea.

Satakunnan satamien, teollisuuden ja alueelle suunniteltujen investointien vuoksi raideyhteydet pääradalta Poriin ja Raumalle ovat kansantaloudellisesti merkittävät. Myös sotilaallisen liikkuvuuden kannalta Satakunnan raideyhteydet ovat entistä tärkeämmät. Sijaitseehan alueella Säkylän ja Niinisalon varuskunnat harjoittelualueineen. Kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia löytyy mm. teollisilta ratapihoilta aina rataverkoston osien parempaan hyödyntämiseen.

Henkilöliikenteessä raidematkustuksen osuus kasvaa erityisesti vapaa-ajan matkustuksessa, mutta on erittäin tärkeä myös työmatka-, opiskelu- ja asiointiliikenteessä. Henkilöjunayhteyden uudelleenkäynnistäminen Raumalta raideliikenteen solmukohtaan Tampereelle ja siitä eteenpäin pääradan kautta muualle Suomeen on tärkeä tavoite alueellamme.

Valtakunnallisen Digirata-hankkeen ensimmäinen kaupallinen pilotointi tehdään Tampere-Pori/Rauma -radalla vuosina 2025-2026. Tämän modernisoinnin avulla raideyhteydelle saadaan lisää kapasiteettia sekä henkilö- että tavaraliikenteelle, ja arvokasta kokemusta uudistuksen toimeenpanoon muuallakin Suomessa.

Länsi-Suomen maakuntien yhteisen liikennestrategian toimenpideohjelma julkistetaan 29.11.2023. Pääradan oleellinen merkitys on tunnistettu hyvin ohjelmassa, joka listaa myös rataverkon kokonaistoimivuuden kannalta tärkeitä kehittämiskohteita.

Geopoliittisten muutosten myötä Satakunnan satamien merkitys on kasvanut. Energiamurros näkyy Satakunnassa vireillä olevien investointien ennätyksellisessä määrässä. Toteutuessaan ne väistämättä mullistavat myös kuljetus- ja väylätarpeita. Toisaalta olemassa oleva ja toimiva infra voi myös mahdollistaa investointien toteutumisen. Suomi tarvitsee näitä investointeja. Lännen toimiva infra ei siis ole aluepoliittinen kysymys, vaan sillä on suuri merkitys valtakunnallisesti. Toimiva infra Lännessä vahvistaa koko Suomen turvallisuusrannikkoa.