Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 19.1.2024

Aktiivista Pääradan vuotta 2024!

Hannele Räikkönen, EU-yhteysjohtaja, Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto

Vuosi 2024 alkoi mielenkiintoisesti. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta kokoontui 18.1. ja hyväksyi 11 valtion ja 10 ei-valtiollisen toimijan hanketta Suomen Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) -ohjelman ohjelmakauden 2021-2027 viimeisen rahoitushaun hankkeiksi. Rahoitusta haetaan Suomesta yli 325M€ edestä.

Pääradan oleellisia pullonkaulahankkeita on mukana valtion hankkeiden joukossa:

 • Riihimäki-Tampere-radan suunnittelu
  Väylävirasto hakee rahoitusta 1,75 miljoonaa euroa
 • Tampereen henkilöratapihan rakentamisen 2. vaihe
  Väylävirasto hakee rahoitusta 5,33 miljoonaa euroa ja muut toimijat 395 592 euroa
 • Pääradan parantaminen Hyvinkään ja Riihimäen välillä
  Väylävirasto hakee rahoitusta 5,5 miljoonaa euroa ja muut toimijat 100 000 euroa

Kiinnostavia ovat myös mm. seuraavat:

 • Tampere-Jyväskylä-radan 2. vaiheen suunnittelu Lahdenperän ja Jämsän välillä
  Väylävirasto hakee rahoitusta 3,07 miljoonaa euroa
 • Digirata I – varustelu eurooppalaisella rautatieliikenteen hallintajärjestelmällä
  Väylävirasto hakee rahoitusta 12,83 miljoonaa euroa

Kattava lista kaikista hankkeista löytyy täältä ja LVM:n tiedote täältä.

Kuten tiedämme, tämä on CEF-ohjelman (yleisen osion) viimeinen hakukierros, koska ohjelmakauden rahoitus on käytetty etupainotteisesti 3 ensimmäisen vuoden aikana. Jokaisessa edeltävässä haussa on hakemuksia tullut merkittävästi enemmän kuin rahoitusta on ollut tarjolla. Suomesta haetaan rahoitusta merkittävälle määrälle hankkeita merkittävällä volyymilla. On selvää, että kaikki hankkeet eivät mene läpi. Olen kuitenkin toiveikas, että pääradan oleelliset hankkeet, jotka ovat 2030 mennessä valmiiksi saatettavan TEN-T -ydinverkon hankkeita, saavat rahoituksen. Päätökset rahoituksesta saadaan ensi kesänä.

Päärataryhmämme oli aktiivinen viime vuonna. Kokoonnuimme 4 kertaa, ml. erinomaiset kokouksemme kesäkuussa Tampereella ja syyskuussa Oulussa, jossa pääsimme mm. vaihtamaan ajatuksia Pohjanmeri-Itämeri -ydinkäytävän koordinaattori Catherine Trautmannin kanssa.

Päärata menestyi myös CEF -ohjelman toisella hakukierroksella, kun Helsinki-Riihimäki-radan rakentamiselle vuosina 2023–2027 myönnettiin rahoitusta 40,34 miljoonaa euroa. Lisäksi valtio haki CEF:n sotilaallinen liikkuvuus -haussa (myös kauden viimeinen) rahoitusta 16,78 M € Oulu-Laurila -radan peruskorjaukseen (upgrading). Tämän haun päätökset tulevat muuten ihan lähiaikoina.

Systemaattinen vaikuttamistyömme tuotti myös tulosta, kun saimme pääradan merkittävällä tavalla kesäkuussa 2023 työnsä aloittaneen pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaan. Hallitusohjelman mukaisesti päärataan panostetaan niin pohjoisessa kuin etelässäkin. Keski-Suomen maakuntajohtaja Pekka Hokkanen nosti tämän hyvin esille Pääratablogissaan kesäkuussa.

Nostimme keväällä 2023 esille myös eurooppalaisen raideleveyden jatkoselvityksen tarpeen Suomessa. Tätä vaatii pelkästään jo muuttunut turvallisuus- ja huoltovarmuustilanteemme. Tulemme nostamaan tämän esille myös tänä vuonna.

Toivomme tietysti, että pääradan aktiivinen kehittäminen jatkuu koko hallituskauden niin kansallisella kuin EU-rahoituksellakin päivitettyihin L12 -suunnitelmaan ja investointiohjelmaan tukeutuen. Jatkamme aktiivista vuoropuhelua niin valtion kuin EU-komission ja muiden EU-kumppanien kanssa 2024. Ja tietysti jatkamme myös julkista keskustelua mm. Pääratablogiemme kautta.

Toivotan meille kaikille aktiivista pääratavuotta 2024!