Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste

Paarata.fi-sivuston tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan liitto
Kelloportinkatu 1 B, 3. krs
PL 1002, 33101 Tampere
Y-tunnus: FI08283084

Tietosuojavastaava

Marianne Koski
Puh. +358 44 422 2258
Sähköposti: marianne.koski@pirkanmaa.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivusto esittelee pääratakokonaisuutta yhdessä paikassa ja toimii alustana maakuntien tuottamille blogiteksteille sekä muille päärataa koskeville julkaisuille. Tässä yhteydessä sivustolla käsitellään henkilötietoja, kuten pääratakokonaisuuden parissa työskentelevien yhteystietoja ja blogitekstien kirjoittajatietoja. Lisäksi kerätään kävijätietoja evästeiden avulla.

Rekisterin tietosisältö

Käsiteltävät henkilötiedot ovat seuraavat:
• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• ip-osoite.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan 30 vrk:n sisällä pyynnöstä ja sen käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa.

Tarkastuspyyntö tehdään henkilökohtaisen asiakaskäynnin yhteydessä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkastetaan ennen tietojen antamista, ja tiedot antaa asiasta päättäneen määräämä henkilö. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot niistä kirjallisena.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön. Jos tiedon korjaamisesta tai tarkastusoikeuden toteuttamisesta kieltäydytään, rekisteröidylle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus ja rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi osoitteella Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki.

Tietosuojavaltuutettu voi antaa rekisterinpitäjälle määräyksen tiedon korjaamisesta. Lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivustolta osoitteessa https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustolla on upotettuna kolmansien osapuolten sivustoilla tuotettua sisältöä, kuten videoita, kuvia ja artikkeleita. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa kävijästä, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida kävijän vuorovaikutusta upotetun sisällön kanssa. Kolmannen osapuolen sovellusten osalta noudatetaan kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Evästeiden käyttö

Paarata.fi-sivustolla ei ole käytössä evästeitä, joilla esimerkiksi tehdään kävijäseurantaa.

Sivustolla käytettävät palvelut ja sovellukset käyttötarkoituksineen

Sosiaalisen median lisäosia käytetään sosiaalisen jakamisen seuraamiseen.

Alla lista ulkoisista palveluista, joista sivustolle on upotettu tietoja: