Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 4.11.2022

Strategi ger tillväxt och kristålighet i världens kaos

I bilden Vasa stadsdirektörTomas Häyry

Tomas Häyry, Vasa stadsdirektör

Bild Katja Lösönen

Vad som hänt i världen på sistone har berört oss alla. Också den kritiska infrastrukturens sårbarhet har gett upphov till många funderingar. Allt detta påminner oss om hur viktigt det är att utveckla och underhålla infrastrukturen, dit också stambanan hör.

Stambanan är ett väsentligt led i kedjan för försörjningsberedskap. Vi ska inte heller glömma förbindelsen mellan Vasa, Seinäjoki och Jyväskylä. Vasa spelar en särskilt stor roll på grund av hamnen. Sjövägen mellan Vasa och Umeå är en officiell rutt för försörjningsberedskap, och den blev viktigare under coronatiden. Exporten och importen koncentreras alltmer till hamnarna i väst.

Vasa gör för närvarande stora investeringar i hamnen, eftersom näringslivets tillväxt kräver hållbara multimodala transporter. Hamnen är en del av en rutt som förenar hav, spår och vägar.

Vasa stads nya strategi har attraktionskraft, klimatneutralitet samt välfärd och lycka som mål. Logistik och även spårtrafik har en roll att spela i allt detta.

Attraktionskraft skapar vi med hjälp av lättillgängliga arbetsplatser och snabba kommunikationer. Hållbar turism är en växande trend. När resande har kommit till vår stad miljövänligt med tåg kan de i Vasa fortsätta färden ekologiskt med Lifti eller Mini-Lifti och med den nya passagerarfärjan – som är den mest miljövänliga i världen – ända till Umeå. Allt detta bidrar också till vårt mål att vara klimatneutrala på 2020-talet.

Välfärd och lycka består av en smidig vardag. Platsoberoende hybridarbete, med enkel förflyttning från en plats till en annan vid behov, är dagens melodi. Vi vill locka internationella arbetstagare som känner sig som hemma här men som också lätt kan se sig om i världen.

Vi förväntar oss att Vasa kommer att växa kraftigt under de kommande åren. Men det räcker inte att vi växer, utan strukturerna, kommunikationerna och försörjningsberedskapen måste växa med oss. Att öka kapaciteten på stambanan och göra förbindelserna snabbare är livsviktiga åtgärder.

Visionen i Österbottens trafiksystemplan 2050 speglar också Vasas vilja. Det som berikar Vasa berikar också hela Österbotten och Finland.