Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 27.11.2020

Pori-Mäntyluoto -rataosuuden peruskorjaus etenee

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, Porin kaupunki

Porin Sataman tavoitteena on olla Itämeren alueen energisin ja tehokkain satama sekä halutuin kumppani. Porin Satama haluaa olla läntisen Suomen johtava satama ja merikuljetusten tärkein liikenteellinen hub. Toiminnan keskiössä ovat metallinjalostuksen tuotteet ja raaka-aineet, nestemäinen ja kiinteä bulk sekä kiertotalous ja vihreä energia.

Rautatieyhteyksillä on elintärkeä rooli Porin Sataman toiminnassa. Rataosuuden peruskorjaus turvaa sataman toimintaa ja kehitystä sekä tukee sen merkittäviä investointeja alueen infraan. Lisäksi jo valmistunut rataosuuden sähköistys on osaltaan turvaamassa sataman kuljetuksia ja alueen teollisuusyritysten toimintaedellytyksiä.

Tavoitteena Pori-Mäntyluoto peruskorjauksella on nykyisen liikenteen toimintaedellytysten turvaaminen ja liikennöinnin kehittymisen mahdollistaminen. Rataosan kunto on heikko koko osuudella Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto ja se tarvitsee pikaista peruskorjausta.

Peruskorjauksen Pori-Mäntyluoto rataosuudella tavoitteena on saada palautettua rataosan palvelutaso. Kustannusarvio on noin 20 M€.

Peruskorjaushanke on suunnitelmien mukaisesti valmis vuoden 2022 loppuun mennessä.
Tavoite on toteuttaa koko Pori-Mäntyluoto rataosuuden päällysrakenteen uusiminen vuonna 2021 eli noin 16-19 km pitkä rataosuus. Työhön sisältyy myös Porin ja Mäntyluodon ratapihojen huonokuntoisia vaihteita ja raiteita.

Vuoden 2020 aikana on jo toteutettu noin 1,5 km mittainen testirata radan ominaisuuksien mittaamiseksi, jossa pilotoidaan vaihtoehtoisia synteettisiä ratapölkkyjä, esimerkiksi melu- ja tärinämittauksia on käynnissä testijunin 9-10/2020 aikana.

Mäntyluoto–Tahkoluoto -osuuden peruskorjaus ei ole saanut vielä rahoitusta, mutta hankkeen suunnittelu etenee.

Sähköistyksen rakentaminen Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.

Rataosien (Pori)-(Tampere) tasoristeysten poistaminen ja parantaminen vuosina 2020-2023

Hankkeen ensisijainen tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen. Nykytilanteessa Pori-Kokemäki välillä on 27 ja Kokemäki-Tampere välillä 19 tasoristeystä. Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Hankkeessa on otettu kaikki Pori-Tampere -välin tasoristeykset uudelleen arviointiin suunnittelua varten. Rata- ja rakentamisselvitys sekä tie-katusuunnitelmalaajuuden alustava selvitys ovat valmistumassa.

Tasoristeysten poiston alustavan aikataulun mukaan suunnittelu tapahtuu vuosina 2019-2023 ja rakentaminen 2020-2023.
Hankkeessa laaditaan yhteistyössä hallinnollisia tie- ja ratasuunnitelmien yhdistelmiä sekä tarvittavilta osin katu- ja yksityistiesuunnitelmia kohteittain.

Hankkeen kokonaisarvio on noin noin 40 M€. Tällä rahoituksella ei saada kaikki tasoristeyksiä poistettua.