Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Haastattelu
Julkaistu 6.4.2021

EU-instituutioiden välisissä neuvotteluissa on saavutettu poliittinen sopu uudesta Verkkojen Eurooppa -rahoitusohjelmasta (CEF)

Ohjelma astuu voimaan lähikuukausina.

Mitä tämä merkitsee Suomen pääradan osalta?

Vastaajana Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme, joka toimii myös Suomen päärataryhmän puheenjohtajana.

”Linjaus tarkoittaa sitä, että Suomen keskeisin ja ylivertaisesti merkittävin rataosuus tulee osaksi keskeisintä ja strategisinta eurooppalaista liikenneverkkoa. Lisäksi se on Suomen ainoa rataosuus, jolla on välitön kytkentä Länsi-Euroopan raidelevyiseen verkkoon. Ratkaisu korostaa eurooppalaista sitoutumista raideverkon kehittämiseen ja Suomen velvoitteita hoitaa osuutensa kuntoon tämän vuosikymmenen päätöksin.”


Onko Suomessa varauduttu pääradan kehittämiseen ydinverkkokäytävästatuksen ja parantuneiden rahoitusmahdollisuuksien myötä?

”Kyllä ja ei. 12-vuotisen liikennesuunnitelman kartat ja viesti tukee päärataa, mutta selviä arvovalintoja tai rahoituslinjauksia ei vielä ole tehty. Paljon jää tulevien päätösten varaan.”


Mitä tästä pitäisi kirjata valmistumassa olevaan valtakunnalliseen 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja sen investointiohjelmaan?

”Suunnitelmaan ja sen investointiohjelmaan olisi kirjattava selvä viesti pääradan korjaamisesta ja parantamisesta. Lisäksi suunnitelmaan olisi kirjattava vahva taloudellinen sitoutuminen perusparannukseen ja kehittämiseen tällä vuosikymmenellä”, Halme toteaa.