Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

blogg
Julkaistu 8.5.2020

Ta Finlands stambana till grannkommunen och grannlandet

Kaj Suomela, landskapsdirektör, Österbottens förbund

Tänk dig en resa där du först åker tåg ett par timmar innan du stiger ombord på ett splitternytt fartyg och några timmar senare sätter foten på svensk mark. Därifrån kan du fortsätta med tåg eller med något annat transportmedel till andra delar av Sverige eller till Norge, till Atlantkusten.

Detta kan bli verklighet så snart som om tio år, om vi sätter fart på vidareutvecklingen av Finlands stambana och dess förbindelser. Den nya färjan mellan Vasa och Umeå börjar trafikera våren 2021 och kommer också i fortsättningen att vara den snabbaste sjöförbindelsen mellan Finland och Sverige, när restiden är bara tre timmar. Vasabanan går ända ut till Vasa hamn, men i nuläget kör persontågen inte längre än till järnvägsstationen i centrum några kilometer bort.

En baninvestering som ger maximal effekt

Ju bättre förbindelserna är knutna till Finlands stambana, desto större betydelse har den. Det faktum att stambanan utgör en internationell förbindelse gör den än viktigare för näringslivet och Finlands ekonomi. Därför måste stambanan och dess förbindelser vidareutvecklas som en helhet.

Österbottens förbund deltog åren 2015–2018 i projektet North Sea Baltic Connector of Regions. En väsentlig målsättning i projektet var bland annat att visa att Finlands stambana borde vara en del av stomnätskorridorerna i Europa. Under arbetets gång gjorde Österbottens förbund ett par fallstudier där tanken var att åskådliggöra den ekonomiska nyttan av förbättrad tillgänglighet. Vi ville visa hur en snabb tåg- och färjeförbindelse skulle kunna vara till stor fördel för vår region.

Den största överraskningen var det att trots att vi först försökte visa fördelarna med tillgängligheten bara för vår region fick vi snabbt inse att förbättring av stambanan gynnar hela det arbetade Finland, från de största städerna till de minsta kommunerna (bild). Det beror på att stambanan har ett vidsträckt influensområde – jämfört med andra banprojekt i Finland är stambanans geografiska täckningsområde överlägset störst.

Vi måste tänka tillräckligt stort – järnvägen kan uppfinnas på nytt

I Finland arbetar vi nu med att vidareutveckla de livsviktiga förbindelser som lägger grunden för vårt välstånd i flera årtionden framöver. Järnvägen och tågen som kör på den är en del av en hållbar lösning. Den lösningen kan vara internationell, nationell och lokal eller allt av dessa.

Samtidigt som vi arbetar med att vidareutveckla stambanan till nytta för hela landet kan vi också ta hänsyn till lokala behov. I Österbotten och Södra Österbotten har det nyligen utretts hur järnvägarna i landskapen lämpar sig för duospårvagnar, som är ett nytt kommunikationsmedel i Finland. Resultaten av utredningen var lovande: så snart som inom fyra år efter fattat beslut kan pendeltrafik med duospårvagn vara möjlig i regionen. Spårvagnarna skulle köra i städerna och mellan landskapen och utgöra ett komplement till de snabba fjärrtågen, som stannar bara i centralorterna. Duospårvagnen skulle ta passagerarna ända till hamnen, varifrån de kan ta båten vidare till Sverige.

I april startade planeringen för att förbättra Vasabanan med hjälp av ett planeringsanslag på tre miljoner euro. Där handlar det huvudsakligen om att förbättra säkerheten och hastigheten på banan bland annat genom att ta bort plankorsningar och bygga mötesplatser. Men det ger oss också alla tiders chans att fundera på hur Vasabanan som en del av Finlands stambana kan tillhandahålla passagerarna så bra service som möjligt och om både fem, tio och femtio år.

Österbotten passar som försöksområde

När Finland ska stimuleras ur coronachocken är det viktigt att pengarna går till sådana projekt som har utbredd effekt och förbättrar förutsättningarna för näringslivet. Där passar vidareutvecklingen av Vasabanan in i och med att projektet har såväl lokal, nationell som internationell betydelse. Om vi testar trafik med duospårvagnar i Österbotten och i Södra Österbotten kan resultaten vara till nytta när lokal och regional trafik byggs upp på andra avsnitt av stambanan. Den regionala trafiken kompletterar serviceutbudet när körhastigheterna i fjärrtrafiken blir högre.

Stambanan är Finlands viktigaste bana. Den blir än viktigare när alla dess möjligheter och dimensioner tas tillvara.