Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 8.5.2020

Suomen päärataa pitkin naapurikuntaan ja naapurimaahan

Kaj Suomela, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto

Kuvittele mielessäsi matka, jossa parin tunnin junassa matkustamisen jälkeen siirryt upouuteen laivaan ja muutaman tunnin kuluttua kävelet Ruotsin maaperällä. Siitä pääset jatkamaan junalla tai muulla kulkuneuvolla muualle Ruotsiin tai Norjaan, Atlantin rannikolle.

Tämä voi olla todellisuutta jo kymmenen vuoden kuluttua, jos Suomen pääradan ja sen yhteyksien kehittämiseen laitetaan vauhtia. Uusi laiva Vaasan ja Uumajan välillä aloittaa liikennöinnin keväällä 2021 ja se tulee jatkossakin olemaan nopein meriyhteys Suomen ja Ruotsin välillä, vain kolme tuntia. Vaasan rata kulkee Vaasan satamaan saakka. Nyt vaan matkustajajunat jäävät muutaman kilometrin päähän keskustaan rautatieasemalle.

Pääradan ja sen yhteyksien kehittäminen on vaikuttavin raideinvestointi

Suomen pääradan merkitys on sitä suurempi, mitä paremmin sen yhteydet on kytketty kokonaisuuteen. Kansainvälinen yhteys nostaa sen merkitystä elinkeinoelämälle ja Suomen taloudelle entisestään. Siksi päärataa ja sen yhteyksiä pitää kehittää kokonaisuutena.

Pohjanmaan liitto osallistui 2015–2018 aikana hankkeeseen nimeltä North Sea Baltic Connector of Regions. Siinä keskeisenä tavoitteena oli muun muassa osoittaa, että Suomen pääradan pitäisi olla osa eurooppalaisia ydinverkkokäytäviä.  Työn aikana Pohjanmaan liitto teki pari case-tutkimusta, joissa tarkoituksena oli visualisoida saavutettavuuden paranemisesta koituvia, rahassa mitattavia hyötyjä. Pyrimme osoittamaan, miten nopea juna- ja laivayhteys voisivat merkittävästi hyödyttää aluettamme.

Suurimman yllätyksen koimme siinä, että vaikka pyrimmekin ensin osoittamaan saavutettavuuden hyötyjä vain omalle alueellemme, saimme nopeasti havaita sen tosiasian, että pääradan parantamisesta hyötyy koko työssäkäyvä Suomi, aina suurimpia kaupunkeja ja pienimpiä kuntia myöten (kuva). Tämä johtuu pääradan vaikutuspiirin laajuudesta. Sillä on ylivoimaisesti suurin saavutettavuusalueen peitto valtakunnan muihin raidehankkeisiin verrattuna.

On ajateltava riittävän isosti – rautatien voi keksiä uudelleen

Kehitämme nyt Suomeen niitä elintärkeitä yhteyksiä, joiden varaan hyvinvointia rakennetaan vielä useiden vuosikymmenien päästä. Rautatie ja sillä kulkevat junat ovat osa kestävää ratkaisua. Ratkaisu voi olla kansainvälinen, kansallinen ja paikallinen – tai kaikkea näitä.

Samaan aikaan, kun kehitämme koko Suomea palvelevaa Päärataa, voimme ottaa huomioon paikalliset tarpeet. Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla on juuri selvitetty, miten maakuntien junaradat sopivat Suomessa uudelle liikennevälineelle, duoraitiovaunulle. Selvityksen tulokset olivat lupaavat – jopa neljän vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä alueella voitaisiin pendelöidä duoraitiovaunulla. Raitiovaunut palvelisivat maakuntien ja kaupunkien sisäistä ja välistä liikennettä ja täydentäisivät nopeita, vain keskuskaupungeissa pysähtyviä kaukojunia. Duoraitiovaunulla pääsisi satamaan saakka ja siitä laivalla eteenpäin Ruotsiin.

Vaasan radan kehittämistä alettiin suunnitella huhtikuussa kolmen miljoonan euron suunnittelurahan avulla. Keskeistä on parantaa radan turvallisuutta ja nopeutta muun muassa poistamalla tasoristeyksiä ja rakentamalla kohtauspaikkoja.  Silti nyt on myös kolmen miljoonan euron paikka miettiä, miten Vaasan rata palvelee matkustajia osana Suomen pääradan kokonaisuutta mahdollisimman hyvin sekä viiden, kymmenen että viidenkymmenen vuoden kuluttua.

Pohjanmaa sopii kokeilualueeksi

Kun Suomea elvytetään koronan aiheuttamasta shokista, on tärkeää, että rahat kohdistetaan hankkeisiin, joilla on laajaa vaikutusta ja jotka parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Sellainen hanke on Vaasan radan kehittäminen, jolla on sekä paikallista, kansallista että kansainvälistä merkitystä. Jos duoraitioliikennettä testataan Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueella, tuloksia voidaan hyödyntää, kun paikallista ja alueellista liikennettä kehitetään muilla pääradan osuuksilla. Alueellinen liikenne täydentää palvelutarjontaa, kun kaukoliikenteen nopeuksia kasvatetaan.

Päärata on Suomen tärkein rata. Sen merkitys kasvaa entisestään, kun sen kaikki mahdollisuudet ja ulottuvuudet otetaan huomioon.