Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 6.5.2022

Raideliikenne ja pohjoisen liikennekäytävän rooli tulevaisuuden yhteenkuuluvuudessa

Mats Brandt

Mats Brandt, maakuntajohtaja, Pohjanmaan liitto

Mantereella, jota ovat runnelleet viime vuosina rajut rakennemuutokset, talouskriisit, pandemia ja puhjennut sota, tarvitaan mielestäni yhteenkuuluvuutta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vuoden 2008 talouskriisin vaikutukset tuntuvat edelleen, eikä julkisten investointien taso ole vielä palannut entiselleen. Samaan aikaan vihreä siirtymä edellyttää yhteiskunnalta yhä vahvempia sitoumuksia, mikä käy ilmi myös EU:n tuoreesta kahdeksannesta koheesioraportista. Ohjelmakaudella 2014–2020 lähes puolet koheesiopolitiikan investoinneista kohdistui infrastruktuuriin, mikä on osaltaan parantanut rautatieliikennettä EU:n etelä- ja itäosissa. EU:n itäosissa tarvitaan edelleen investointeja, joilla tuetaan erityisesti siirtymää kohti hiiletöntä taloutta. (1)

Koheesiopolitiikka on Euroopan tasolla keskeisellä sijalla, kun edistetään kestävää liikennettä ja poistetaan tärkeiden liikenneinfrastruktuurien pullonkauloja. Se tekee sen monin tavoin, muun muassa poliittisten välineiden, kuten TEN-T-verkoston (Trans-European Network) ja Verkkojen Eurooppa -ohjelman (Connecting Europe Facility) avulla, joilla tuetaan yhteenkuuluvuutta parantamalla yhteyksiä alueiden välillä. Edellisellä ohjelmakaudella 2014–2020 osoitettiin eri rakennerahastoista noin 18 miljardia euroa suoraan rautatieinvestointeihin ja lisäksi Verkkojen Eurooppa -ohjelman kautta koheesiorahastoista 11 miljardia euroa rautatieliikenteeseen. (2) Suomi ei ole koheesiorahaston välitön edunsaaja, mutta EU:n rahoitus on kuitenkin tärkeää infrastruktuurimme ja verkostojemme kehittämiseksi. Päärata on Euroopan pohjoinen liikennekäytävä, aivan kuten emeritus maakuntajohtaja Esa Halme on kirjoittanut. (3)

Pohjanmaan osalta maakuntavaltuusto käsittelee toukokuussa maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaamme. Sen visio kuuluu seuraavasti: Innovatiivinen liikennejärjestelmä tukee Pohjanmaan kansainvälistä kilpailukykyä ja vahvistaa maakunnan houkuttelevuutta mahdollistamalla kaikille sujuvan ja turvallisen arjen. Tavoitteissa korostuvat kilpailukykyiset kansainväliset ja kansalliset yhteydet, joissa erityisesti henkilöliikenne tukeutuu myös päärataan. Meille, jotka asumme ja työskentelemme vientipainotteisessa rajamaakunnassa, elintärkeitä ovat multimodaaliset kuljetukset, satamat ja vesiväylät, maantiet, lentoliikenne ja etenkin rautatiet. Meidät havahduttanut uusi Eurooppa tarvitsee yhteenkuuluvuutta. Se, mikä yhdistää meidät länteen, on tärkeimpiä sijoituksiamme tulevaisuuteen. (4)

Lähteet:

(1) Eighth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. European Union 2022. Viitattu: 1.5.2022. Cohesion in Europe towards 2050: 8th Report on economic, social and territorial cohesion (europa.eu)

(2)  Cohesion Policy Rail Investments. Viitattu 1.5.2022. https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-Cohesion-policy-rail-investments/ruwb-xkpv/

(3) EU TEN-T Core Network Corridor. Viitattu 1.5.2022. https://paarata.fi/eu-ten-t-core-network-corridor/

(4) Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2050. Viitattu 1.5.2022. http://liikenne.pohjanmaa.fi/