Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 27.4.2022

Porin satama – risteys, josta pääsee kaikkiin suuntiin

Vesa Mäkilä, Toimitusjohtaja, Porin satama

Jos Porin sijaintia tarkastelee kartalla, on turhan helppoa tehdä johtopäätös, että reunalla ollaan eli jotensakin syrjässä aavan meren rannalla. Moni voi sanoa, että tänne pitää varta vasten tulla ja pois pääsee vain idänpuoleisiin ilmansuuntiin etelän ja pohjoisen välillä. Ehkä turisteille asia joiltain osin onkin näin, mutta tavaraliikenteelle tilanne on aivan toinen.

Porin satama – tai pikemminkin satamat, Mäntyluoto ja Tahkoluoto – on erinomaisen sijainnin omaava liikenteen solmupiste. Sekä mereltä että maalta tänne on helppo tulla. Kaikki ilmansuunnat ovat avoinna ympäri vuoden kaikenkokoisille kuljetusvälineille ja tilaa riittää varastoida monenlaisia tavaralajikkeita, ovat ne sitten tulossa tai menossa. Molempiin satamanosiin tulee luonnollisesti sähköistetty rautatie, jota pitkin pääsee niin pitkälle kuin Suomessa tai sen rajojen yli rataverkkoa riittää. Sataman raideyhteyksiin on viime vuosina panostettu voimakkaasti, mikä on samalla osa green port -statusta, jota pyrimme jatkuvasti edistämään.

Raideliikenteeseen on investoitu ja tullaan investoimaan voimakkaasti Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Digiratahanke ja Pori–Tampere-radan parannustoimet ovat hyvässä vauhdissa. Porin mahdollisuudet palvella Satakunnan ja Suomen tavaraliikennettä paranevat ulkomaankaupassa sekä viennin että tuonnin osalta ja Porin satamat – Mäntyluoto ja Tahkoluoto – ovat entistä valmiimpia ottamaan vastaan merkittäviä tavaravirtoja.

Mäntyluodosta löytyvät laajat kenttätilat ja varastot väliaikaiseen tai hiukan pitempäänkin varastointiin erilaisille projektilasteille tai esimerkiksi puu- ja kappaletavaralle. Väyläsyväys Mäntyluotoon on 12 metriä ja satama-alueen uusimmasta osasta eli Kallonlahden laiturialueelta pääsee suoraan ilman käännöksiä valtatie kakkoselle ja vain parin mutkan kautta sujuvasti valtateille 8 ja 11 eli käytännössä jokaiseen ilmansuuntaan. Tahkoluoto puolestaan on erikoistunut muun muassa nestebulk-tuotteiden laivauksiin ja varastointiin. Tahkoluodossa toimivan operaattorin toimesta on rakennettu mittavat purku- ja kuljetinjärjestelmät raiteitse tapahtuvalle transitoliikenteelle.

Tulevaisuudessa Tahkoluotoon nousee myös lajissaan ainutlaatuinen laitos, kun ryhdytään rakentamaan terästeollisuuden kuonasta arvokasta vanadiinia erottavaa prosessia. Tahkoluodon edustalla puolestaan on vireillä suuri merituulipuiston laajennushanke, minkä myötä erilaisilla vihreään energiaan nojaavilla tulevaisuuden teollisuushankkeilla on puhdasta tuulivoimaa tarjolla merkittävät määrät aivan vierestä.

Kiertotalous eli materiaalien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen tuotteen elinkaaren alusta loppuun saakka on noussut merkittäväksi tekijäksi Porin Sataman hallinnoimalla alueella ja sopii erinomaisesti Sataman green port -statukseen. Satamassa toimii useita kiertotalouden eri jakeisiin erikoistuneita yrityksiä, jotka mielellään vastaanottavat ja käsittelevät eli jatkojalostavat materiaalia niin Satakunnasta kuin laajemmaltikin.

Kaiken kaikkiaan Porin Satama Oy ja lukuisat Porin satama-alueella toimivat yritykset ja ahtausliikkeet ovat voimakkaasti kehittämässä palveluitaan. Porin Sataman visioon on kirjattu tavoitteeksi olla läntisen Suomen johtava satama ja liikenteellinen solmukohta. Siihen Porilla ja Porin Satamalla on erinomaiset edellytykset sekä sijaintinsa että kehittyvän infransa ansiosta.