Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Uutinen
Julkaistu 24.2.2021

Päärataryhmä esittää Tamperetta, Oulua Seinäjokea eurooppalaisen ydinverkon kaupunkisolmukohdiksi

Pääradalle ja sen liityntäyhteyksille tehtävät investoinnit parantavat yhteyksiä kaikkialle Suomeen ja kytkevät meidät paremmin eurooppalaiseen liikenneverkkoon.

Suomen päärataryhmä esittää, että kansainväliset liikenneyhteydet tulee nostaa nykyistä paremmin esille Suomen liikennepolitiikassa. Päärata on lähiaikoina tehtävillä EU:n lopullisilla päätöksillä tulossa osaksi eurooppalaisen TEN-T-liikenneverkon ydinverkkokäytäviä (Pohjanmeri-Itämeri).

Päärata liityntäyhteyksineen muodostaa näin entistä merkittävämmän pohjoisen ulottuvuuden kuljetuskäytävän Ruotsiin ja Norjaan – aina Jäämerelle saakka. Etelässä päärata yhdistyy Suomelle tärkeään Rail Balticaan.

Päärataryhmä antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon valtakunnallisesta 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta (Liikenne12).

Päärataryhmä toteaa, että pääradalle ja sen liityntäyhteyksille tehtävät investoinnit parantavat yhteyksiä kaikkialle Suomeen. Ne kytkevät meidät paremmin eurooppalaiseen liikenneverkkoon.

Suomen EU-rahoitushaun pitää olla kunnianhimoista. Pääradan ydinverkkokäytävästatus parantaa EU-rahoituksen saannon mahdollisuutta maallemme. EU-rahoitusta tulee hakea myös rakentamiseen, ei vain suunnitteluun.

Päärataryhmä toivoo Suomelta aktiivista otetta eurooppalaisen liikenneverkon uudistuksessa. Se esittää ydinverkon kaupunkisolmukohdiksi Tamperetta, Oulua ja Seinäjokea. Lisäksi päärataryhmä esittää Vaasa-Seinäjoki -yhteysväliä kattavan verkon yhteysväliksi ja Kokkolaa tavaravirtojen hubiksi.

Päärataryhmä toteaa lausunnossaan myös, että junankulun valvonnan uudistaminen, ns. Digi-rata, tulee aloittaa suunnitelmien mukaisesti Pori/Rauma-Tampere -radalta.

Suomen päärataryhmän lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta on luettavissa tämän linkin takaa.

Päärataryhmän puheenjohtaja on Pirkanmaan liiton maakuntajohtaja Esa Halme, esa.halme(at)pirkanmaa.fi, 040 500 3531
Varapuheenjohtaja Jussi Rämet, jussi.ramet(at)pohjois-pohjanmaa.fi, 040 586 3877
Sihteeri edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, jouni.koskela(at)pirkanmaa.fi, 050 527 2129

Suomen päärataryhmä on laaja-alainen pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä ryhmä, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Ryhmä on toiminut vuodesta 2014 lähtien.