Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Uutinen
Julkaistu 7.4.2020

Päärata+:n maakuntien esitykset elvytyspakettia ja lisätalousarvioita varten

1. Pääradalla ja sen liityntäyhteyksillä tehtävät nopeat elvytystoimet:

A. Meneillään olevien peruskorjauksien mahdollinen lisäresursointi/nopeuttaminen

Meneillään on tai on tänä vuonna alkamassa useita peruskorjauskohteita Suomen pääradalla ja yhteyksillä Tampereelta Jyväskylään ja Tampereelta Poriin.

Esitämme perusväylänpidon merkittävää rahoituksen lisäämistä nykyisen rahoituksen päälle, jolla voidaan nopeuttaa liikenteen sujumiselle ja turvallisuudelle tärkeiden kohteiden valmistumista.

B. Valmiiden suunnitelmien mukaisten rakentamisinvestointien toteuttaminen

Helsinki-Tampere väli on Suomen vilkkain rataosuus. Välillä tehdään vuosittain yli 5 miljoonaa henkilöliikenteen junamatkaa. Kerava–Riihimäki -rataosa on kaksiraiteinen ja sillä on vilkkaan henkilöliikenteen lisäksi merkittävää tavaraliikennettä.

Rataverkon rakenteita ja laitteita ei pystytä niukasta perusväylänpidon rahoituksesta johtuen pitämään tarvittavassa kunnossa, vaan korjausvelka kasvaa. Tarpeeseen nähden liian pienen ratakapasiteetin lisäksi päivittäistä liikennöintiä ja liikenteen sujuvuutta haittaavat radan paikoittain heikosta kunnosta johtuvat pistemäiset nopeusrajoitukset. Korjaustoimenpiteillä, joilla poistetaan radan kunnosta johtuvia pistemäisiä nopeusrajoituksia, voidaan lisätä merkittävästi junaliikenteen sujuvuutta pääradalla. Helsinki – Tampere -rataosalla tehtävien toimenpiteiden vaikutus heijastuu koko pääradalle.

Edellä olevaan perustuen esitämme, että pistemäisten nopeusrajoitusten poistamiseen tähtäävien korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi pääradalla osoitetaan 5 miljoonan euron määräraha. Radan korjaamisella on työllisyyden ja alan yritystoiminnan kannalta positiivinen ja nopea vaikutus.

2. Pääradalla ja sen liityntäyhteyksillä tehtävät pitkäkestoisemmat elvyttämistoimet – eriasteisten suunnitelmien tekemisen nopeuttaminen:

• Tampereen henkilöratapiha:
Hankkeen nopea aloittaminen Ratapihankadun sillan uusimisella siten, että rakentamissuunnitelman valmistuessa sillan rakentaminen alkaisi vuonna 2021.

• Tampere-Parkano-Seinäjoki -ratayhteys:
Väyläviraston tekemään tarveselvitykseen pohjautuen rataosuuden kaksoisraiteen yleis-/ratasuunnittelun ja YVA:n tekemisen nopeuttaminen.

• Pori-Tampere -ratayhteys:
Väyläviraston juuri valmistumassa olevan tarveselvityksen mukaisesti suunnittelun tekemisen nopeuttaminen Harjavallan ratapihan investointiin, ja akselipainojen noston suunnittelu väleillä Kokemäki-Harjavalta ja Mäntyluoto-Tahkoluoto.

• Tampere-Jyväskylä -ratayhteys:
Väyläviraston tekemässä tarveselvityksessä ehdotettujen seuraavien toimenpiteiden suunnittelu ja niiden välitön toteutus: keskipitkät vaihteet ja turvavaihteet Torkkelin kohdalla, JKV-muutos Jämsänkoski-Saakoski, Laihalammin lisäliikennepaikka ja Muuramen 3. raide.

• Vaasa-Seinäjoki -ratayhteys:
Laihian kohdalla valtatiesuunnitelmien (Vt3 ja Vt18) yhteydessä määriteltyjen ja nyt ratasuunnittelussa huomioonotettavien neljän tasoylikäytävän poisto ja samalla tieliikennöinnin järjestäminen rakentamalla Ratikylän alikulkukäytävä.

Kaikista tässä esitetyistä toimenpidekohteista on Väylävirastolla tarkemmat tiedot kustannusarvioineen.

Lisätietoja Päärata+:n maakunnista antavat:

Kanta-Häme: yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi,
050 327 2837, jouko.ylipaavalniemi(at)hame.fi

Pirkanmaa: edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela,
050 527 2129, jouni.koskela(at)pirkanmaa.fi

Etelä-Pohjanmaa: suunnittelujohtaja Antti Saartenoja,
050 347 9845, antti.saartenoja(at)etela-pohjanmaa.fi

Satakunta: maakunta-asiamies Marika Luoma,
044 711 4321, marika.luoma(at)satakunta.fi

Keski-Suomi: suunnittelujohtaja Markus Erkkilä,
040 162 7887, markus.erkkila(at)keskisuomi.fi

Pohjanmaa: liikenneasiantuntija Tero Voldi,
044 320 6568, tero.voldi(at)obotnia.fi