Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 30.1.2023

Pääradasta huolehtiminen rakentaa kestävää Suomea

Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Suomen ensimmäinen rautatieyhteys rakennettiin Helsingistä Hämeenlinnaan. Yhteys avautui vuonna 1862 käynnistäen pitkäaikaisen kehityksen, joka jatkuu tänäkin päivänä. Eteläinen päärata yhdistää pääkaupunkiseudun Hämeen kautta nopeasti kasvavaan Tampereen seutuun, jatkaen aina Ouluun asti.

Tuhannet ihmiset ja lukemattomat yritykset käyttävät pääradan palveluita päivittäin ja sen ympärille onkin rakentunut eri kokoisten taajamien ja kaupunkien nauha. Rata edistää myös kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja saavutettavuutta. Erilaiset asumisen tavat ja ympäristöystävällinen liikkuminen korostuvat nauhakaupunkiseuduilla.

Päärata on niin tuttu, että sen olemassaolo on otettu ajoittain itsestäänselvyytenä. Näin esimerkiksi silloin, kun pääradan akuutti kehittäminen viimeksi aivan viime vuosina on uhannut jäädä muiden asioiden alle. Toimiva rataverkko edellyttää paitsi investointeja, myös vastuuta korjausvelan hoidosta ja riittävää priorisointia päätöksenteossa.

Suomi on Marinin hallituksen kaudella ottanut käyttöön ilmastolain. Valtio ohjaa sen avulla aluekehittämistä ilmastokestävään suuntaan. Samalla luontokato ja ilmastokriisi ovat nousseet jokapäiväisiksi teemoiksi keskusteluihin, pandemian kokenut työelämä on muuttunut osin pysyvästi monipaikkaiseksi ja ihmiset hakevat arkeensa yksilöllisiä elämisen tapoja. Vaaroille alttiissa maailmassa myös yhteiskunnan häiriön- ja kriisinkestävyys liittyy luotettaviin ja toimiviin yhteyksiin. Digitalisaatio taas mahdollistaa matka-aikojen monipuolisen hyödyntämisen.

Hyvässä kunnossa pidetty päärata tukee osaltaan kaikkea edellä mainittua. Se edistää myös alueiden yhdenvertaisuutta.

Etenkin eteläinen päärata on paikoin ruuhkautunut. Helsinki-Tampere-yhteysväliä on parannettava tässä ja nyt, lisäraiteilla nykyiseen ratakäytävään. Näiden lisäksi meidän on kiirehdittävä Pasila-Riihimäki-välin seuraavia työvaiheita. Myös Tampereelta Seinäjoelle ulottuva yhteys kaipaa investointia. Digitalisaatiota on hyödynnettävä tehokkaammin. Rata on saatava kuntoon.

Pääratakäytävälle tehtävät parannukset mahdollistavat asukkaille tärkeiden lähiliikenneyhteyksien lisäämisen, alueiden elinvoiman, radan ympärivuotisen toimintavarmuuden ja teollisuuden vihreän siirtymän.

Suomessa järjestetään huhtikuussa eduskuntavaalit. Pääradan kehittämisen ensisijaisuuden tulisi olla itsestään selvää kaikille ratakäytävän varrella oleville alueille ja myös yhteiskunnan kokonaisedulle. Toivottavasti asia on näin myös seuraavassa eduskunnassa.