Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 7.2.2022

Pääradan investoinnit on saatava liikkeelle pian – muuten uhkaamme menettää EU:n rahoitusta

Mikko Nurminen

Mikko Nurminen, kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja, Tampereen kaupunki

Väyläviraston odotettu, kahdeksan vuoden investointiohjelma on nyt valmis. Investointiohjelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota Helsinki–Tampere-välillä nykyisen radan toimivuuteen ja sen priorisointiin, sillä radan vaikutusalue ulottuu laajasti muualle Suomeen. Hyvä niin.
Pitkäjänteistä rahoitusta ja selkeän hankekokonaisuuden muodostamista vaativa pääradan peruskorjaus on esitetty ohjelmassa kehittämishankkeeksi. Tämä on perusteltua.

Nyt ei puutu kuin hankkeiden toteutus. Tältä osin tilanne ei sitten näytäkään hyvältä.

Valtion vuoden 2023 kehyksessä ei ilmeisesti ole ainuttakaan uutta investointiohjelmaan sisältyvää kehittämishanketta. Investointiohjelman talouskehys pohjautuu Liikenne 12 -suunnitelman taloudelliseen kehykseen ja rahoituksen kohdentamista koskeviin linjauksiin. Näyttää kuitenkin siltä, että edes tätä rahoitusta ei ohjelman hankkeisiin pystytä osoittamaan. Se syö investointiohjelman uskottavuuden heti lähdössä. Investointiohjelman 1A-korin kärkihankkeita pitää saada ainakin osin liikkeelle jo tällä hallituskaudella eli viimeistään vuonna 2023.

Investointiohjelmassakin on korostettu Euroopan unionin CEF-rahoituksen merkitystä kehittämishankkeiden toteutuksessa. On hyvä, että pääradan hankkeille (Helsinki–Riihimäki-radan 2. vaiheen rakentaminen ja Tampereen henkilöratapihan rakentamissuunnittelu) haettiin CEF-rahoitusta viime vuoden lopussa. Pelkkä hakeminen ei kuitenkaan riitä, sillä CEF2-ohjelmakauden 2021–2027 rahoitus painottuu vuosille 2021–2024. Hankkeiden tulisi olla tuolloin edistettävissä, muuten CEF2-rahoituksen mahdollisuus heikkenee oleellisesti. Suomen on siis alettava toimia pian, jotta CEF2-rahoitus ei valu ohi suun.

Tampere on osakkaana sitoutunut Helsinki –Tampere-väliseen tulevaisuuden nopeaan junayhteyteen, Suomirataan. Hankkeessa on Helsinki–Tampere-välillä menossa vasta esiselvitysvaihe, jossa tutkitaan kokonaan uutta linjausvaihtoehtoa osavaihtoehtoineen sekä nykyisen pääradan yhteyteen sijoittuvaa vaihtoehtoa. Väyläviraston investointisuunnitelman korien 1A ja 1B-hankkeet päärataan liittyen ovat välttämättömiä kaikissa vaihtoehdoissa, vaikka ne ovat aikajanaltaan erilaisia. Niitä pitää kaikkien pääradan kehittämiseen sitoutuneiden edistää nyt vauhdilla.