Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 5.4.2023

Pääradan hankkeet ovat kriittisiä koko maalle

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja, Uudenmaan liitto

Valtiovarainministeriö linjasi eduskuntavaalien alla tarpeellisiksi kokemistaan säästökohteista. Liikenteen hallinnonalalta esiin nousivat liikennehankkeiden hankevarauksen portaittainen supistaminen, korjausvelan vähentämiseen osoitetun perusväylänpidon korotuksen poistaminen, joukkoliikennetukien ja ilmastoperusteisten investointitukien karsiminen sekä suurten ratahankkeiden suunnitteluun perustettujen hankeyhtiöiden purkaminen.

Ministeriö totesi liikenteen rahoituksen olleen päättyvällä vaalikaudella aiempaa korkeammalla tasolla. Rahoitustason nousu perustui kaikkien eduskuntapuolueiden parlamentaarisessa ohjauksessa valmisteltuun valtakunnalliseen Liikenne 12 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaan, jonka oli määrä tuoda liikennejärjestelmän kehittämiseen pitkäjänteisyyttä.

Liikenne 12:n rahoitustasosta lähdettiin kuitenkin heti tinkimään. Nyt valtiovarainministeriö toivoo tämän alennetunkin tason ”kriittistä tarkastelua”.

Hankkeiden priorisointia väistämättä luvassa

Jos tuleva hallitus aikoo hyväksyä valtiovarainministeriön esittämät leikkaukset väylien kehittämiseen ja perusväylänpitoon, sillä täytyy olla myös rohkeutta todeta ääneen, että meillä ei ole varaa ylläpitää koko maan kattavaa väyläverkkoa.

Hieman piikikkäästi voisi kysyä, onko meille Suomeen rakennettu liian hyvä ja kattava liikenneverkko, kun meillä ei näytä olevan varaa pitää sitä kunnossa. Ei ainakaan ilman, että jarrutamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksille tärkeiden väylien kehittämistä.

Etelä- ja Länsi-Suomessa kipeästi kaivatut valtakunnallisesti merkittävät väylähankkeet, joihin pääradan parantaminen kuuluu, ovat edenneet muutenkin tuskallisen hitaasti. Jos väylähankkeisiin ei saada alkavalla hallituskaudella lisärahoitusta, tai rahoitusta peräti leikataan, on hankkeita ryhdyttävä priorisoimaan niin, että ainakin kuljetusten ja pendelöinnin kannalta kriittisimpien hankkeiden rahoitus turvataan.

Kaikkien nopeiden ratojen toteutukseen ei löydy rahoitusta

Ministeriön esitys hankeyhtiöistä vetäytymisestä on sikäli järkevä, että kunkin suunnitteluvaiheen jälkeen on syytä tarkastella kriittisesti, onko hankkeesta edes jollain aikavälillä saatavissa sellaisia hyötyjä, että suunnittelua kannattaa jatkaa.

Tammikuinen valtiovarainministeriön selvitys suurten ratahankkeiden rahoituksesta osoitti, että kaikkien nopeiden ratojen toteuttamiseen ei tule ikinä löytymään rahoitusta. Siksi on oltava rohkeutta keskittyä niihin hankkeisiin, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja keskeyttää heikoiksi osoittautuvat hankkeet.

En tarkoita, että hyötykustannussuhteeseen pitäisi tuijottaa pilkuntarkasti, mutta on vaikeaa uskoa, että uusien nopeiden ratojen perusteluina mainitut niin sanotut laajemmat aluetaloudelliset vaikutukset voisivat olla moninkertaisia virallisiin hyötylaskelmiin verrattuna.

Pääradan hankkeet sen sijaan ovat kriittisiä koko maalle, siksi rahoitus niihin on aivan välttämätön. Ilman päärataa Suomi pysähtyy.