Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 9.6.2020

Pääradalle rohkaisevia liikennepoliittisia uutisia

Anna-Mari Ahonen, maakuntajohtaja, Hämeen liitto

Parkkiintuneena virkamiehenä olen ajatellut työurallani lähes kaiken jo nähneeni, mutta tämä kevät onnistui kuitenkin yllättämään perusteellisesti myös arjen marinoiman.

Viime vuoden dramaattiset käänteet hallituspolitiikassa olivat tuskin ehtineet muistissa vähän tasaantua, kun kohtasimme lähihistorian massiivisimman terveydellisen kriisin, joka pian kriisiytti myös talouden. Valtioneuvoston rajoitustoimien ansiosta epidemian hillitsemisessä onnistuttiin, ja painopistettä saatiin siirrettyä terveydenhuollon kriisistä talouden kriisin hoitoon. Viimeksi mainitulle työlle ennustan hankalampaa tulevaisuutta.

Korona-kevään päätteeksi, kesäkuun alussa, kuultiin kuitenkin elvytystoimiin liittyviä, rohkaisevia liikennepoliittisia uutisia. Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti juuri ennen näkemättömän suureen lisätalousarvioon kuuluvat hankkeensa. Elvytystavoitteen vuoksi listassa korostuivat odotusten mukaisesti sellaiset hankkeet, joiden suunnitteluvalmius mahdollistaa lapion iskemisen maahan viipymättä.

Pasila-Riihimäki -välin seuraava vaihe viimein toteutukseen

Helsinki−Tampere -rataosan peruskorjauksen aloittaminen tarkoittaa käytännössä pienehköä korjaushanketta, joka kohdistuu olemassa olevan rataverkon kunnostamiseen ja kunnostamisen suunnitteluun. Korjaustoimien avulla pystytään poistamaan joitakin radan heikosta kunnosta johtuvia rajoitteita, ja siten osaltaan varmistetaan liikennöinnin turvallisuutta ja täsmällisyyttä. Hankkeen kustannusarvio on 8 milj. euroa ja määrärahatarve kuluvana vuonna on 200 000 euroa.

Peruskorjauksen laajemmat tarpeet jäävät vielä odottamaan myöhempää toteutusta, nyt nähty hanke edustaa vasta alkupaloja.

Iloinen yllätys koettiin sen sijaan Pasila−Riihimäki -välin 2-vaiheen nytkähtäessä viimein eteenpäin. Pahoin ruuhkautuneen pääradan tukkoisin väli on toteutusvalmiina odottanut rahoitustaan jo jonkin aikaa. Kapasiteetin lisääminen tälle välille tulee parantamaan häiriönsietokykyä ja toimintavarmuutta merkittävästi, ja tämän myötä suoraan nopeuttamaan junien liikennöintiä. Hanke parantaa jossain määrin myös tavaraliikenteen toimintaedellytyksiä tällä erittäin ruuhkaisella osuudella. Tavarajunien määrä suhteessa henkilöjuniin ei tällä rataosuudella ole suuri, mutta vähienkin tavarajunien mahduttaminen henkilöliikenteen sekaan on osoittautunut hankalaksi.

Hankkeessa on tarkoitus rakentaa lisäraiteita ja tavaraliikenneraiteita sekä toteuttaa muutoksia liikennepaikoille, siltoihin, meluntorjuntaan ja turva- ja sähköratalaitteisiin. Hankkeen kustannusarvio on 273 milj. euroa ja määrärahatarve kuluvalle vuodelle 5 000 000 euroa.

Käytännön toimenpiteinä rakennetaan mm. Kerava−Ainola ja Purola−Jokela -väleille lisäraiteet. Liikennepaikkamuutoksia tehdään Keravalla, Kyrölässä ja Jokelassa. Hankkeessa tehdään muutoksia siltoihin, turva- ja sähkölaitteisiin ja melun torjuntaan. Keravalle rakennetaan Lahden oikoradan suunnan tavaraliikenneraide. Uusi raideosuus tavaraliikenteelle saadaan myös Hyvinkää−Riihimäki -välille. Lisäksi hankkeessa toteutetaan Keravalle liityntäpysäköintiratkaisut yhdessä Helsingin seudun MAL-sopimuskuntien kanssa.

Helsinki−Riihimäki-rataosuuden välityskyvyn parantamiseksi tarvitaan myöhemmin vielä kolmas vaihe, jolloin rakennetaan lisäraiteet Jokela−Hyvinkää−Riihimäki -välille. Tarpeet pääradan ruuhkaisilla osilla ovat sen verran moninaiset, että työ tuntuu etenevän tuskaisan hitaasti. Nyt nähdynkin kaltainen suuri hanke tarjoaa välityskyvyn todelliseen parantamiseen vasta osaratkaisun.

Vaikuttamistyötä on siis tämänkin pullonkaulaosuuden edelleen kehittämiseksi vielä paljon tehtävänä! Raideliikenteen valtasuonistomme vaatii jatkossakin vahvistavia toimia sekä latvoihin että edelleen myös tyveen.