Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 23.9.2021

Jyväskylän seudun MAL-sopimus edistää myös Keski-Suomen raideliikenteen kehittämistä

Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunginjohtaja

Valtio ja Jyväskylän seutu allekirjoittivat 14. syyskuuta maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen. Sopimus tulee edistämään myös raideliikenteen kehittämistavoitteiden saavuttamista.

Allekirjoitettu MAL-sopimus on nykyisistä sopimuspohjaisista kaupunkipolitiikan välineistä merkittävin. Siinä sovitaan maankäyttöön, asumiseen sekä liikenteeseen liittyvistä asioista, joihin valtiolla ja kunnilla on suora päätösvalta ja jotka ovat perusta koko seudun elinvoiman kehittämiselle.

Itse näen, että sopimuksen myötä Jyväskylä tunnistetaan osaksi suurten kaupunkien joukkoa ja vuoropuhelu valtion kanssa syvenee. Pääsemme näin kiinni samoihin kehittämisvälineisiin ja yhteistyörakenteisiin, jotka ovat ennen olleet käytössä vain Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla. Esimerkiksi tuoreessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa osa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteista kohdistuu suoraan MAL-seuduille.

MAL-sopimus tullaan tarkistamaan eduskuntavaalikausittain. Seuraava päivitys tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. Rullaava päivitys tiivistää seudun kuntien ja valtion säännöllistä keskinäistä vuoropuhelua seudun kehittämisen kannalta tärkeistä hankkeista.

Avainsana onkin vuoropuhelu. Kun Jyväskylän seutu osallistuu aktiivisesti liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja tuo tavoitteensa selkeästi osaksi sopimusneuvotteluja, pystymme tuomaan nykyistä vahvemmin esille näkemyksiämme väylähankkeiden ohella pääradan samoin kuin lentoliikenteenkin kehittämistarpeista. Eri kaupunkiseutujen tarpeiden ja intressien tunnistaminen mahdollistaa sen, että isojen kehittämishankkeiden synergiaetuja voidaan tarkastella nykyistä laajemmin ja kohdentaa käytössä olevat resurssit tasapuolisemmin tukemaan kasvavien kaupunkiseutujen saavutettavuutta ja elinvoimaa.

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ovat mukana Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Jyväskylän seudun MAL-sopimuksista lisää osoitteessa: https://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/mal

Kuva MAL-sopimuksen allekirjoitustilaisuudesta 14.9.2021. Kuvassa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ja Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen. Kuvan on ottanut Outi Spolander.