Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 27.3.2020

Junaliikenne jatkaa kasvuaan – erityisesti pohjoiseen

Päivi Laajala, Oulun kaupunginjohtaja

Junalla matkustaminen on yhä suositumpaa. Tammikuussa kotimaan kaukojunissa tehtiin 1,2 miljoonaa matkaa eli +11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Eniten matkustaminen kasvoi Helsingin ja Oulun (+44 %) sekä Helsingin ja Rovaniemen (+38 %) välillä. Tämä on hieno asia niin ilmastotavoitteiden kuin pohjoisen elinvoimankin kannalta.  

Parhaillaan laadittavan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena ovat kestävyys, saavutettavuus ja tehokkuus. Tavoitteilla pyritään hillitsemään ilmastonmuutosta. Pääradan kehittäminen ja kaksoisraiteen toteuttaminen Oulun seudulla vastaisi suoraan näihin tavoitteisiin. Ihmiset pystyisivät seudulla valitsemaan kestävämpiä liikkumismuotoja ja saavutettavuuden osalta pystyisimme vastaamaan paremmin elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumien tarpeisiin. Liikennejärjestelmän yhteiskunnallinen tehokkuus paranisi näin ollen merkittävästi.

Junaliikenteen kehittämisessä henkilöjunien asema korostuu, vaikka tavarajunien merkitys elinkeinoelämälle on erittäin suuri. Teimme viime keväänä Pohjois-Pohjanmaalla pääradan vaikuttavuusanalyysin, jossa vahvistuu tarve Oulu-Liminka-Ylivieska-kaksoisraiteelle. Analyysissä korostui sekä tavara- että henkilöliikenteen suuri määrä – Oulun ja Kokkolan välillä kulkee yhteensä 37 henkilö- ja tavarajunaa päivittäin. Tavaraliikenteen määrässä väli Kokkola–Oulu on valtakunnan toiseksi vilkkain ja sen liikennemäärä noin 7 miljoonaa tonnia vuodessa. Nykyinen yksiraiteinen rataosuus on erittäin tiheästi liikennöity ja lisäksi tavara- ja henkilöjunien suuret nopeuserot tekevät radasta hyvin häiriöherkän. Erityinen vaikutus junaliikenteen sujuvuuteen olisi Liminka-Oulu -kaksoisraiteella, joka tulee toteuttaa ensimmäisenä.

Asemanseudut kehityksen vetureina 

Oulussa on käynnissä asemanseutua koskeva kaavoitus. Alueelle on tulossa asumisen, liikenteen ja palveluiden keskittymä. Tämänkaltainen kehitys on käynnissä myös muissakin kaupungeissa, mikä tuo valtavasti lisää matkustajapotentiaalia erityisesti junaliikenteelle ja vahvistaa asemanseutujen merkitystä kaupungeissa. Lähijunaliikenteen kehittämispotentiaalia ei pystytä Oulun seudulla hyödyntämään yksiraiteisella radalla ja tämän vuoksi kaksoisraiteen toteuttaminen Oulun ja Limingan välillä on olennaista.

Oulu–Liminka-kaksoisraiteen lisäksi pohjoisen kestävän kasvun kannalta on tärkeää toteuttaa myös Oritkarin kolmioraide. Kolmioraide mahdollistaa liikennöinnin pohjoisesta ja Oulun tavararatapihalta suoraan Oritkarin teollisuusalueelle yhdistettyjen kuljetusten terminaaliin ja Oulun satamaan. Parhaillaan alueelle ollaan laatimassa asemakaavan muutosta ja laajennusta kolmioraiteen ratasuunnitelman mukaisesti. Oulun kaupunki on valmis rahoittamaan hankkeen omarahoituksen jo tänä vuonna, mikäli hanke saadaan valtion 2020 lisätalousarvioon.

Valtio ja kunnat ovat päässeet alkukeväästä yhteisymmärrykseen pääradan suunnittelua edistävän hankeyhtiön perustamisesta välille Helsinki–Tampere. Oulun kaupunki näkee tärkeänä koko Suomen pääradan kehittämisen ja siitä syystä Oulu osallistuu perustettavaan hankeyhtiöön yhdessä 19 muun kaupungin kanssa. Pääradan sujuvuus Etelä-Suomessa vaikuttaa myönteisesti myös Ouluun.

EU edellyttää Suomelta toimia 

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt hakea 1,6 miljoonaa euroa EU:n CEF-rahoitusta Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta raideliikenteen kehittämiseen yhteysvälillä Oulu–Laurila–Tornio–Haaparanta. Euroopan unionin TEN-T-ydinverkkokäytävän laajentaminen Perämerenkaaren ympäri edellyttää pääradan kehittämistä ja raideinvestointeja myös pohjoisessa. Ruotsin puolella asiassa on edetty Suomea ripeämmin ja suunnitelmallisemmin. Ruotsissa käynnistyy junaliikenne Haaparantaan jo vuonna 2021. Myös Suomen tulee luoda edellytykset junaliikenteelle Tornioon/Haaparantaan ja siten mahdollistaa junaliikenne Perämerenkaaren ympärillä.

Pääradan kehittäminen parantaa Pohjois-Suomen saavutettavuutta sekä yhdistää Suomen kasvukeskukset, vientiteollisuuden tuotantolaitokset ja logistiset solmupisteet kestävästi toisiinsa. Tämän myötä tuetaan tasapainoista aluerakennetta valtakunnallisesti, edistetään kansainvälistä saavutettavuutta ja luodaan kestävää kansallista kasvua.

Oulun kaupungin Ympäristöohjelmassa 2026 liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi tärkeimmistä toimenpiteistä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Oulun kaupunki osallistuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) paikalliseen raportointityöhön (VLR, Voluntary Local Review), jossa ympäristöohjelman kestävien liikkumismuotojen kehittäminen on tärkeässä osassa.