Siirry pääsisältöön

Ajankohtaista

Blogi
Julkaistu 21.6.2021

Hankkeena ”Päärata+” päättyi, mutta työ jatkuu: ”Ilman päärataa Suomi pysähtyy – se on valtasuoni maamme”

Jouni Koskela

Jouni Koskela, Päärata+:n hankkeen projektipäällikkö, edunvalvontapäällikkö, Pirkanmaan liitto

Vuonna 2011 aloitti Pirkanmaan liiton vetämänä laaja-alainen kehittämishanke Bothnian Green Logistic Corridor. Sen loputtua vuonna 2014, aloitti Pirkanmaan liiton johtamana edunvalvonnallinen päärataryhmä. Sen keskeisenä työnä on ollut vaikuttaa pääradan ja sen liityntäyhteyksien osalta sekä kansalliseen että EU:n valmisteluun ja päätöksentekoon. Päärataryhmä jatkaa työtään edelleen.

Kesäkuussa 2017 Länsi-Suomen – Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta ja Keski-Suomi – maakuntien puheenjohtajistot esittivät kannanoton ”Tunnin junat Länsi-Suomeen”. Tältä pohjalta kokoontuivat ensin maakuntajohtajat ja sitten maakunnan liittojen edunvalvojat ja liikenneasiantuntijat. Kuuden maakunnan raideliikenneyhteistyö tiivistyi siten, että samana syksynä syntyi ”Päärata+”. Tältä pohjalta on syntynyt esityksiä, tilaisuuksia, tapaamisia, monia muita vaikuttamisia ja myös Länsi-Suomen yhteinen liikennestrategia. Tämä Päärata+:n valmistelu-, viestintä- ja edunvalvontatyö jatkuu edelleen.

Pirkanmaalla syntyi tarve panostaa pääratatyöhön sekä omassa maakunnassa että laajemmin koko Länsi-Suomessa. Pirkanmaan liitto aloitti EAKR-rahoituksella Päärata+:n hankkeen 1.10.2018. Lähes 3-vuotinen hanke päättyy nyt kesäkuun lopussa.

Mitä hankkeessa on tehty? Mitä on saatu aikaan? Miten pääratatyö jatkuu hankkeen jälkeen?

Hanketyössä on parannettu tiedontuotantoa, tiedon lisäämistä ja levittämistä. Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian lisäksi on tehty useita selvityksiä, on markkinoitu ”Rakastu raiteisiin” -kampanjalla uusia Tampereen seudun lähijunaliikenteen M-junia, on tuotettu materiaalia tapaamisiin, neuvotteluihin, mainontaan ja tilaisuuksiin, on osallistuttu asiantuntijoina liikenneviranomaisten selvityksiin, on tehty esityksiä ja annettuja lausuntoja niin kansallisesti kuin EU-tasolla.

”Mediajuna” järjestettiin Helsingistä Tampereen kautta Seinäjoelle, pääratakeskustelu Suomi-Areenalla Porissa, Hämeenlinnan Verkatehtaalla ja Youtube-kanavalla Pääratastudio, pohjustettiin kansainvälisen ydinverkkokäytävätilaisuuden valmistelu, ja onpa nyt myös olemassa Pääratalaulu kansantaitelija Mikko Alatalon tekemänä ja esittämänä. Päärata.fi -sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa jatkossakin.

7+7 eli tuloksia ja jatkumoa

7 tulosta:

 • Pääradan ydinverkkokäytävästatuksen saaminen: pohjoinen ulottuvuus Helsinki–Hämeenlinna–Tampere–Seinäjoki–Oulu–Tornio tuli Pohjanmeri–Itämeri -ydinverkkokäytävän jatkeeksi.
 • Parannukset Suomen esityksiin eurooppalaisen liikenneverkon TEN-T-suuntaviivauudistukseen.
 • Länsi-Suomen yhteisen liikennestrategian valmistaminen ja sen seuranta- ja koordinointityöstä sopiminen.
 • Valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja siihen liittyvän 8-vuotisen investointiohjelman sisältöihin on saatu Länsi-Suomen suuraluekuvaus, painotukset pääradan kehittämisen tärkeydestä ja erityisesti Tampere–Helsinki -yhteysvälin välityskyky- ja palvelutasopuutteiden parantamiskirjaukset.
 • M-junat tulivat Tampereen seudun lähijunaliikenteeseen.
 • Markkinoinnin keinoin on luotu Päärata+:n identiteetti.
 • Yhteistyö ja yhteistoiminta-alustat ovat vahvistuneet.

7 jatkumoa:

 • Pääratatyö liityntäyhteyksineen Pirkanmaalla ja muissa maakunnissa jatkuu hyviksi koetuilla yhteistyöfoorumeilla.
 • Vaikutetaan yhteisesti poliittisessa päätöksenteossa hyväksyttävään investointiohjelmaan.
 • Vaikutetaan yhteisesti Väyläviraston suunnitteluohjelmaan ja perusväylänpidon ohjelmaan.
 • Vaikutetaan yhteisesti valtion talousarvioihin päärataa ja sen liityntäyhteyksiä koskevissa määrärahoissa.
 • Vaikutetaan yhteisesti edelleen sekä kansallisesti että EU:ssa TEN-T -suuntaviivauudistukseen.
 • Vaikutetaan yhteisesti sekä kansallisesti että EU:ssa CEF2-rahoitushakuihin.
 • Ylläpidetään yhteyksiä Suomi-rata -hankeyhtiön kanssa.

Ääntä tarvitaan – ”piiskaten ja kuiskaten”

1800-luvun lopulla Suomeen hankittiin amerikkalaisia ns. Villin lännen vetureita, joissa oli erittäin kova vihellysääni. Kansa nimitti ne ”Ristuksen piiskaajiksi”. On myös kerrottu, että kun ”piiskaaja” saapui Hangon radalta Hyvinkäälle, niin sen pillin ääni kuului nykyisellä pääradalla aina Riihimäelle saakka.

Tällaista piiskaääntä tarvitaan nytkin, jotta äänemme ja pääratasanomamme kuuluu Pirkanmaalta ja Länsi-Suomesta Helsinkiin ja laajemmallekin, aina Brysseliin saakka. Sitä tarvitaan niin, että jatkossa 7+7 on vähintään 7×7 kuten erään laulun sanoissa, mutta mielellään vanhan Raamatun käännöksen mukaisesti jopa 70×7.

Ilman hankettakin työ jatkuu ”niin piiskaten kuin kuiskaten”!

Kiitokset kaikille Päärata +:n hankkeessa työtä tehneille ja hyvässä yhteistyössä sisältöön ja tuloksiin vaikuttaneille.